Ont~moeten

maandag 28 januari 2008

OKC West en de andere plekken

Eind februari ga ik met de projectmanager van OKC Dubbel en Dwars BOschveld rond de tafel zitten om te kijken waar er voor West aanknopingspunten zijn.
Gezien publiciteit en contacten met de onderdelen van de stad 's-Hertogenbosch zijn er nu toch wel 3 plekken waar actie ondernomen zou kunnen worden: Empel, Maaspoort-Noord en De Muntel. De volgende stap is om hier een plek uit te zoeken waar ik gedurende korte tijd aanwezig kan zijn om de opmaat naar De ONTMOETING en de maaltijd in gang te zetten. Voor de eerste start moet een aanvraag gedaan worden bij de BIG-gelden; Empel heeft hierbij de voorkeur, daar is toegezegd dat een aanvraag gehonoreerd zou worden.

maandag 21 januari 2008

Meer publiciteit rondom het project

Inmiddels staat er ook informatie over het project op de site van het CBK 's-Hertogenbosch en is er gepubliceerd in Wijkkrant Muntel, Vliert en Othenpoort en de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken Maaspoort, december 2007.

vrijdag 30 november 2007

En dan verder ... ?

Het proces vordert gestaag en ik kom steeds dichter bij de mensen. Hoe heet dat ook alweer in het yargon TOP DOWN. Ja, ... en op een gegeven moment moet ik ook weer BOTTOM UP. Ik speel nu met de gedachte om zelf voor een korte tijd achtereenvolgens op de 7 plekken in de stad aanwezig te zijn, en dan zoals in het plan omschreven staat met een presentatie over ontmoeten en alles wat daarbij hoort: een open(bare) transparante plek om met mensen kennis te maken, te kletsen en te broeien op plannetjes; zo wil ik de opmaat tot een maaltijd in gang te zetten, de dynamiek aantrekken om vervolgens om te zetten ...
Hiervoor zouden dus 7 mooie plekken in de stad beschikbaar moeten zijn ... Empel en misschien West, als tweede, lijken zich als eersten uit te kristalliseren.
Ik ga hiervoor het kersverse ABS (Atelier Beheer Stichting) benaderen en woningbouwverenigingen. Op elke mooie plek kunnen we dan een maaltijd organiseren, met alle media en benodigdheden daaromtrent.
Dat gaat veel materiaal opleveren, leuk! en constructief ;-)

Empel

Van de wijktafel coördinator Rens Jeunink vernam ik afgelopen week dat we een BIG aanvraag zouden kunnen doen. De wijktafel zelf onderneemt niets in het project, maar dat is, gezien het concept, niet echt nodig.

West

In plaats van het bijwonen van de wijktafel op West (22 11 jl.) heb ik een overleg gehad met één van de medewerkers van Divers. Zij zijn ook bezig met een project daar en het is niet handig om elkaar in de wielen te rijden. Het idee moet helder blijven naar de bewoners toe. Misschien is een opstart mogelijk in Boschveld om dan vandaaruit mensen aan te trekken. Ik ga hierover contact opnemen met de coördinator van het Ouder/Kind centrum.
In het gesprek wordt nog eens benadrukt dat dit project wel tot een definitief resultaat gebracht moet worden willen partijen zich hieraan wagen. Het is niet de bedoeling om teleurstellingen te creëren; dit lijkt me niet meer dan duidelijk.

zaterdag 17 november 2007

Wijktafel Rosmalen Noord en Zuid

Afgelopen maandag (12 nov.) vond de wijktafel Rosmalen Noord en Zuid plaats; toelichting van het project stond als agendapunt rond 20.30 uur gepland. De mondelinge toelichting, ondersteund door beelden, verliep goed. In dit stadsdeel ligt de nadruk op de infrastructurele aanpassingen die van prominent belang zijn voor bewoners en kleine middenstand.

De aanwezigheid bij de wijktafels leert ondertussen dat het noodzakelijk blijkt om voor een korte tijd zelf actief in de wijken aanwezig te zijn om zo de mensen aan te trekken die een rol zouden kunnen spelen in de ontwikkeling van Het Bossch' Stedelijk Weefsel.

De wijktafel in Engelen op 1 november jl. heb ik niet bezocht vanwege het specifieke karakter.

maandag 22 oktober 2007

Bericht in De Maas & Noordkroniek

Het project wordt inmiddels aangekondigd in De Maas & Noordkroniek. Overigens vindt er op 12 november ook een wijktafel plaats in Rosmalen Noord en Zuid.